Nguyên nhân gây bệnh, đặc điểm lâm sàng và X-quang răng hàm lớn viêm tủy không hồi phục của bệnh nhân tại Khoa Răng Hàm Mặt, bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, 2022

Các tác giả

  • Phạm Thanh Hải Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Hương Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền, Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/994

Từ khóa:

Đặc điểm lâm sàng và X-quang, viêm tuỷ không hồi phục, điều trị nội nha

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả chùm ca bệnh được thực hiện trên 34 bệnh nhân với 34 răng hàm lớn được khám, chẩn đoán viêm tủy không hồi phục và có chỉ định điều trị nội nha tại Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022 nhằm mô tả nguyên nhân gây bệnh, đặc điểm lâm sàng và Xquang của nhóm bệnh nhân trên. Kết quả cho thấy trong 34 bệnh nhân, số bệnh nhân nữ 58,8% cao hơn số bệnh nhân nam 41,2%, độ tuổi > 45 chiếm tỷ lệ cao nhất với 67,6%. Vị trí răng tổn thương gặp nhiều nhất là ở răng hàm lớn thứ hai hàm dưới với 32,4%; và thấp nhất là răng hàm lớn thứ nhất hàm trên 14,7%. Nguyên nhân gây bệnh gặp chủ yếu ở nhóm bệnh nhân này là biến chứng của sâu răng 73,5%, còn lại là do nứt vỡ và mòn răng 26,5%. Tất cả bệnh nhân đều có triệu chứng đau. Hình thái ống tủy trên phim X-quang có tỷ lệ ống tủy thẳng và cong lần lượt là 56%, 44%. Tất cả các răng hàm lớn thứ nhất đều có 3,4 ống tuỷ và răng có 3 ống tuỷ gặp nhiều nhất với 64,7%. Như vậy các đặc điểm ở mỗi bệnh nhân là khác nhau, bác sĩ lâm sàng cần khám, chẩn đoán đúng để có kế hoạch điều trị phù hợp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Hải, P. T., & Hương, N. T. . (2023). Nguyên nhân gây bệnh, đặc điểm lâm sàng và X-quang răng hàm lớn viêm tủy không hồi phục của bệnh nhân tại Khoa Răng Hàm Mặt, bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 27. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/994

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>