Kết quả điều trị nội nha có sử dụng hệ thống lèn nhiệt Eq-v trong trám bít ống tủy năm 2022

Các tác giả

  • Phạm Thanh Hải Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Hương Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền, Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/993

Từ khóa:

EQ-V, trám bít, viêm tủy không hồi phục

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả chùm ca bệnh được thực hiện trên 34 bệnh nhân với 34 răng hàm lớn được khám và chẩn đoán viêm tủy không hồi phục, được điều trị tủy bằng hệ thống file 2Shape và lèn nhiệt EQ-V, sau đó đánh giá kết quả ngay sau điều trị và sau 3 tháng với mục tiêu mô tả kết quả điều trị nội nha có sử dụng hệ thống lèn nhiệt EQ-V trong trám bít ống tuỷ ở nhóm răng hàm lớn viêm tủy không hồi phục tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022. Kết quả cho thấy ngay sau điều trị, tỉ lệ trám bít đạt 92,4%. 96,1% ống tuỷ trám bít đồng nhất, 98,1% ống tuỷ trám bít đủ chiều dài. Sau 3 tháng, tỉ lệ điều trị thành công đạt 96,3%. Như vậy, điều trị nội nha có sử dụng hệ thống lèn nhiệt EQ_V trong trám bít ống tủy đạt kết quả thành công cao.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Hải, P. T. ., & Hương, N. T. . (2023). Kết quả điều trị nội nha có sử dụng hệ thống lèn nhiệt Eq-v trong trám bít ống tủy năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 26. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/993

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>