Kiến thức, thái độ, thực hành về dự phòng sâu răng của cha/mẹ trẻ 3 tuổi và một số yếu tố liên quan tại một số trường mầm non công lập tỉnh Hà Nam năm 2020

Các tác giả

  • Dương Văn Tú Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội; Sở Y tế Hà Nam
  • Đào Thị Dung Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Tống Thị Hồng Nhung Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam
  • Bùi Thị Tú Quyên Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/585

Từ khóa:

Kiến thức, thái độ, thực hành tốt bảo quản kho, dự phòng sâu răng, trẻ em, giáo viên mầm non

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả kiến thức, thái độ, thực hành trong dự phòng sâu răng cho
trẻ của cha/mẹ trẻ 3 tuổi học tại một số trường mầm non công lập tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam năm
2020, và xác định một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại bốn trường mầm non công lập
trên 430 cha/mẹ của trẻ, sử dụng bộ câu hỏi cấu trúc để phỏng vấn kiến thức - thái độ - thực hành. Kết
quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ kiến thức đúng cao nhất về tuổi đánh răng (77,2%) và nguyên nhân gây sâu răng (73,8%). Tỷ lệ cha/mẹ có thái độ đúng về vai trò của chăm sóc răng miệng là 38,6%. Nhìn chung, có 47,6% cha/mẹ có kiến thức đạt, 19,1% có thái độ tích cực và 31,3% có thực hành đạt. Cần thiết có các can thiệp hỗ trợ cha/mẹ và người chăm sóc trẻ để gia tăng kiến thức thái độ và thực hành.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2022

Cách trích dẫn

Tú, D. V. ., Dung, Đào T. ., Nhung, T. T. H. ., & Quyên, B. T. T. . (2022). Kiến thức, thái độ, thực hành về dự phòng sâu răng của cha/mẹ trẻ 3 tuổi và một số yếu tố liên quan tại một số trường mầm non công lập tỉnh Hà Nam năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2), 59–66. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/585

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả