Tỷ lệ tự dùng thuốc tân dược và một số yếu tố liên quan của người dân xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Chí Đức Anh Phòng Y tế quận Đống Đa, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Minh Thủy Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội
  • Nguyễn Trí Khánh Linh Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội
  • Khánh Thị Nhi Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/307

Từ khóa:

Tự sử dụng thuốc, tân dược, kiến thức, thực hành, Hoài Đức

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang này khảo sát 412 người dân có dùng thuốc tân dược trong 3 tháng vừa qua tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội từ tháng 3 đến tháng 9/2019. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định tỷ lệ tự sử dụng thuốc (không theo đơn) và mô tả các yếu tố liên quan đến việc tự sử dụng thuốc tân dược của người dân. Đối tượng nghiên cứu có độ tuổi trung bình 45,7 ± 13,4 (từ 18-82 tuổi), 48% tuổi từ 40-60, 57,3% là nữ giới, tốt nghiệp cấp 3 là 34,9%. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tự sử dụng thuốc tân dược chiếm 30,3%. Các yếu tố ảnh hưởng đến tự dùng thuốc gồm tuổi và khoảng cách từ nhà đến cơ sở y tế. Khoảng cách càng xa cơ sở y tế thì khả năng tự dùng thuốc càng cao, mỗi một 1km xa hơn cơ sở y tế thì xác suất tự dùng thuốc tăng lên 8%, có ý nghĩa thống kê với OR=1,08 95%CI (1,00 - 1,18). Nhóm đối tượng ≥60 tuổi có tỷ lệ tự dùng thuốc tân dược thấp. Kết quả nghiên cứu gợi mở cho các nghiên cứu sâu hơn tìm hiểu về hành vi tự dùng các loại thuốc tân dược như kháng sinh, corticoid ở trong cộng đồng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-05-2021

Cách trích dẫn

Anh, N. C. Đức ., Thủy, N. T. M. ., Linh, N. T. K., & Nhi, K. T. . (2021). Tỷ lệ tự dùng thuốc tân dược và một số yếu tố liên quan của người dân xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(1), 130–137. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/307

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả