Căng thẳng ở nhân viên y tế thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân làm nhiệm vụ ở các cơ sở cách ly các ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội và một số yếu tố liên quan, năm 2022

Các tác giả

  • Thân Văn Hòe Cục Hậu Cần, Quân chủng Phòng Không – Không Quân, Hà Nội
  • Nguyễn Sỹ Trung Bộ Tham Mưu, Quân chủng Phòng Không – Không Quân, Hà Nội
  • Nguyễn Chí Đức Anh Phòng Y tế quận Đống Đa, Hà Nội
  • Đặng Đức Nhu Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/804

Từ khóa:

Căng thẳng, Nhân viên y tế, COVID-19, cách ly

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng căng thẳng ở nhân viên y tế thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân làm nhiệm vụ ở các cơ sở cách ly các ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội và một số yếu tố liên quan, năm 2022. Nghiên cứu được thực hiện tại các cơ sở cách ly ca nhiễm COVID-19 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân tại Hà Nội, từ tháng 10/2021 đến tháng 05/2022. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang được áp dụng với 300 đối tượng tham gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ căng thẳng của các đối tượng nghiên cứu là 43,7%. Các yếu tố liên quan tới tình trạng căng thẳng là nhóm tuổi > 30 tuổi (OR = 2,26, 95%CI = 1,42 – 3,62), nữ giới (OR = 2,46, 95%CI =1,54 - 3,93), là bác sĩ (OR = 2,89, 95%CI = 1,05 – 7,94), có thời gian làm việc trên 1 tháng (OR = 7,37, 95% CI = 4,38 – 12,41), ít bộc lộ cảm xúc (OR = 5,26, 95%CI = 3,13 – 9,09), không linh hoạt trong điều chỉnh cảm xúc (OR = 6,67, 95%CI = 3,85 – 12,5). Vì vậy, cần có những kế hoạch phân ca làm việc hợp lý, kèm theo các can thiệp cải thiện và giải tỏa khả năng điều chỉnh cảm xúc của các nhân viên y tế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

04-10-2022

Cách trích dẫn

Hòe, T. V. ., Trung, N. S. ., Anh, N. C. Đức ., & Nhu, Đặng Đức . (2022). Căng thẳng ở nhân viên y tế thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân làm nhiệm vụ ở các cơ sở cách ly các ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội và một số yếu tố liên quan, năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(6), 116–124. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/804

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả