Vắc xin MVVAC từ chủng vi rút sởi AIK-C: Tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch ở trẻ em từ 6 tháng tuổi

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Kiều Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh Phẩm Y tế, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/292

Từ khóa:

Vắc xin sởi, AIK-C, an toàn, trẻ từ 6 tháng tuổi, trẻ đẻ non

Tóm tắt

Những năm gần đây dịch bệnh sởi bùng phát ở nhiều nước, gia tăng tỷ lệ mắc sởi ở trẻ em. Tại Việt Nam, nhóm trẻ chưa đến tuổi tiêm phòng theo quy định của Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia (9 tháng tuổi) có tỷ lệ mắc cao; thậm chí, có nhiều ca tử vong. Điều đó đặt ra nhu cầu hạ thấp tuổi tiêm phòng cho những đối tượng ở vùng nguy cơ lây truyền sởi cao. Việt Nam đã sản xuất thành công vắc xin sởi MVVAC từ chủng vi rút AIK-C, chủng được nhiều nghiên cứu đánh giá an toàn cao trong số các chủng sản xuất vắc xin sởi trên thế giới, thích hợp để tiêm chủng cho trẻ đẻ non và trẻ từ 6 tháng tuổi. Bài tổng quan này nhằm cung cấp một cách hệ thống các thông tin liên quan đến tính an toàn và hiệu quả khi dùng vắc xin sởi sản xuất từ chủng vi rút AIK-C, góp phần củng cố thêm cơ sở khoa học của việc sử dụng vắc xin sởi do Việt Nam sản xuất cho trẻ từ 6 tháng tuổi.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-05-2021

Cách trích dẫn

Kiều, N. T. (2021). Vắc xin MVVAC từ chủng vi rút sởi AIK-C: Tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch ở trẻ em từ 6 tháng tuổi. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(1), 9–16. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/292

Số

Chuyên mục

Bài báo tổng quan