Kết quả điều trị điếc đột ngột tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2018 - 2019

Các tác giả

  • Khiếu Hữu Thanh Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Đặng Xuân Vinh Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Chu Thị Hồng Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Ngô Thanh Bình Trường Đại học Y Dược Thái Bình

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1713

Từ khóa:

Điếc đột ngột, điều trị, thính lực đồ

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả kết quả điều trị điếc đột ngột tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình. Nghiên cứu mô tả tiến cứu các ca bệnh được can thiệp trên 35 bệnh nhân với 38 tai được chẩn đoán là điếc đột ngột, điều trị tại bệnh viện đại học Y Thái Bình năm 2018 - 2019. Kết quả các tai nghe kém mức độ nhẹ có tỷ lệ cải thiện thính lực toàn bộ 92,6%. Nghe kém vừa và nặng có tỷ lệ cải thiện thính lực một phần tương ứng là 66,7% và 100%. 50% tai nghe kém sâu không phục hồi thính lực. Các tai có thính lực đồ dạng A, B và C có tỷ lệ cải thiện thính lực toàn bộ tương ứng là 72,7%; 66,7% và 83,3%. Thính lực đồ dạng E không cải thiện thính lực sau điều trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh nhân nghe kém mức độ nhẹ có kết quả điều trị tốt hơn bệnh nhân nghe kém mức độ nặng và sâu. Bệnh nhân có thính lực đồ dạng A, B hoặc C có tiên lượng tốt hơn dạng D hoặc E.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

20-06-2024

Cách trích dẫn

Thanh, K. H. ., Vinh, Đặng X. ., Hồng, C. T. ., & Bình, N. T. . (2024). Kết quả điều trị điếc đột ngột tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2018 - 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(3), 138–144. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1713