Đặc điểm thính lực ở bệnh nhân ù tai tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương năm 2022 – 2023

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thiện Bình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà
  • Lâm Huyền Trân Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Nguyễn Uyên Chi Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1704

Từ khóa:

Ù tai, nghe kém, thính lực đồ đơn âm

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm mô tả một số đặc điểm thính lực ở bệnh nhân ù tai tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương năm 2022 - 2023. Nghiên cứu mô tả trên 110 bệnh nhân bị ù tai tới khám tại phòng khám Tai Mũi Họng bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. Đối tượng nghiên cứu được hỏi về tiền sử bệnh và khám tai lâm sàng và được đo thính lực đồ đơn âm. Kết quả cho thấy độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là: 54,36 ± 15,96. Nữ giới mắc chứng ù tai nhiều hơn là nam giới. Tỉ lệ bệnh nhân bị nghe kém là 82,7%, trong đó nghe kém hỗn hợp chiếm tỉ lệ cao nhất (55,3%), tiếp đến là nghe kém tiếp nhận thần kinh (39,39%), thấp nhất là nghe kém dẫn truyền (5,3%); nghe kém mức độ trung bình – nặng chiếm tỉ lệ cao nhất (21,21%) và điếc đặc chiếm tỉ lệ thấp nhất (9,09%). Ngưỡng nghe trung bình âm đơn của tai ù cao hơn tai không ù.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

20-06-2024

Cách trích dẫn

Bình, N. T. T. ., Trân, L. H. ., & Chi, L. N. U. . (2024). Đặc điểm thính lực ở bệnh nhân ù tai tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương năm 2022 – 2023. Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(3), 73–79. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1704