Thực trạng lao tiềm ẩn và một số yếu tố liên quan ở người sống chung với người bệnh lao phổi tại thành phố Long Xuyên, An Giang năm 2020 – 2021

Các tác giả

  • Trần Võ Huỳnh Nghĩa Nhân Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang
  • Từ Lan Vy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang
  • Huỳnh Cao Quang Phương Trung tâm y tế thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1408

Từ khóa:

Nhiễm lao tiềm ẩn, Mantoux, An Giang

Tóm tắt

Bệnh lao là một trong mười nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Lao tiềm ẩn là trạng thái đáp ứng miễn dịch với sự kích thích của kháng nguyên Mycobacterium Tuberculosis mà không có bằng chứng mắc bệnh lao về lâm sàng. Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ lao tiềm ẩn, kiến thức về bệnh lao phổi và mô tả một số yếu tố liên quan đến lao tiềm ẩn của người sống chung với người bệnh lao phổi trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang năm 2020 - 2021. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang có phân tích, nghiên cứu 324 đối tượng trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang năm 2020 - 2021. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm lao tiềm ẩn là 35,8%, tỷ lệ người dân có kiến thức chung đúng về bệnh lao phổi là 21,6%. Một số yếu tố liên quan đến nhiễm lao tiềm ẩn là liên quan đến nghề nghiệp, trình độ học vấn, kinh tế gia đình nghèo, tiền sử đái tháo đường, kiến thức về bệnh lao. Nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ nhiễm lao ở nhóm người nhà sống chung với người bệnh lao phổi khá cao, cần được chú ý trong công tác phòng chống lao tại thành phố Long Xuyên.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Nhân, T. V. H. N. ., Vy, T. L. ., & Phương, H. C. Q. . (2024). Thực trạng lao tiềm ẩn và một số yếu tố liên quan ở người sống chung với người bệnh lao phổi tại thành phố Long Xuyên, An Giang năm 2020 – 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 111–118. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1408