Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị các trường hợp ung thư cổ tử cung tại chỗ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2019 - 2020

Các tác giả

  • Đỗ Cường Vượng Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái
  • Nguyễn Quốc Tuấn Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Phương Tú Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1244

Từ khóa:

Ung thư cổ tử cung, Leep, HPV

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị các trường hợp ung thư cổ tử cung tại chỗ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 2 năm 2019 – 2020. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 106 bệnh nhân ung thư cổ tử cung tại chỗ được chẩn đoán xác định bằng kết quả mô bệnh học từ 01/01/2019 đến 31/12/2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy 70,8% là không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ ràng. Khi kết hợp 3 xét nghiệm: Tế bào âm đạo - cổ tử cung, HPV test và soi cổ tử cung thì tỷ lệ phát hiện bất thường trong nhóm nghiên cứu là 100%. Trong các trường hợp nghiên cứu cho thấy ung thư cổ tử cung tại chỗ không có triệu chứng lâm sàng đặc hiệu. Tỷ lệ bệnh không tiến triển sau điều trị tính đến
hết thời điểm nghiên cứu là 83,3%.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Vượng, Đỗ C. ., Tuấn, N. Q., & Tú, N. P. . (2023). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị các trường hợp ung thư cổ tử cung tại chỗ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 190–196. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1244