Kết quả sản khoa của các sản phụ tăng huyết áp trong thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2023

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Huyền Anh Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Mạnh Thắng Trường Đại học Y Hà Nội
  • Trương Thanh Hương Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1236

Từ khóa:

Tăng huyết áp trong thai kỳ, kết quả sản khoa, kết quả bất lợi cho thai nhi

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả kết quả sản khoa và các yếu tố liên quan đến kết quả bất lợi cho thai nhi trên những sản phụ tăng huyết áp (THA) trong thai kỳ. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 206 sản phụ THA trong thai kỳ đẻ tại bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 03/2023 đến tháng 06/2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy suy gan, suy thận và hội chứng HELLP là 3 biến chứng mẹ thường gặp nhất. Các biến chứng thường gặp ở thai nhi gồm đẻ non (59,2%), thai chậm phát triển trong tử cung (CPTTTC) (24,8%) và thai suy (10,7%). Trong mô hình hồi quy đơn biến, BMI trước khi mang thai, loại THA, huyết áp tâm thu (HATT), huyết áp tâm trương (HATTr), số lượng tiểu cầu, triệu chứng nặng, cân nặng sơ sinh và biến chứng mẹ là các yếu tố liên quan đến kết quả bất lợi cho thai nhi. Trong mô hình hồi quy đa biến, HATTr, triệu chứng nặng và cân nặng sơ sinh vẫn là ba yếu tố tiên lượng độc lập kết quả bất lợi cho thai nhi. Khám thai định kỳ, tầm soát yếu tố nguy cơ và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trong quá trình mang thai giúp đưa ra chiến lược theo dõi và điều trị phù hợp cho mỗi sản phụ THA trong thai kỳ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Anh, N. T. H. ., Thắng, N. M. ., & Hương, T. T. . (2023). Kết quả sản khoa của các sản phụ tăng huyết áp trong thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2023. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 128–136. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1236