Giá trị của HE4, CA125, thuật toán nguy cơ ác tính buồng trứng (ROMA) trong dự báo ung thư buồng trứng

Các tác giả

  • Lê Thị Minh Hiền Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Phạm Thanh Loan Bệnh viện A Thái Nguyên
  • Phạm Thị Thanh Thủy Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/453

Từ khóa:

Ung thư buồng trứng, CA125, HE4, ROMA

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 65 bệnh nhân có khối u buồng trứng được khám và điều trị tại Khoa Sản, Bệnh viện A Thái Nguyên trong khoảng thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2021 nhằm xác định giá trị của HE4, CA125 và chỉ số ROMA trong dự báo ung thư buồng trứng. Kết quả có 12 trường hợp ung thư buồng trứng và 53 bệnh nhân u buồng trứng lành tính. Giá trị trung vị của CA125, HE4, ROMA của nhóm ung thư buồng trứng là 378,8U/ml; 350,8 pmol/l; 90,1% cao hơn nhóm u buồng trứng lành tính (p < 0,01). Trước mãn kinh, độ nhạy và độ đặc hiệu của CA125, HE4, ROMA trong chẩn đoán ung thư buồng trứng lần lượt là 40% và 66,7%; 80% và 100%; 100% và 95,8%. Sau mãn kinh, độ nhạy và độ đặc hiệu của CA125, HE4, ROMA trong chẩn đoán ung thư buồng trứng lần lượt là 100% và 100%; 85,7% và 100%; 100% và 100%. Diện tích dưới đường cong ROC của CA125, HE4, ROMA lần lượt là 0,874; 0,997; 0,995. Ba chỉ số là CA125, HE4, ROMA đều có giá trị dự báo ung thư buồng trứng được đánh giá từ tốt đến rất tốt. CA125, HE4,  ROMA nên được kết hợp triển khai rộng rãi trong lâm sàng để đánh giá, xử trí và tiên lượng bệnh nhân có khối u buồng trứng nghi ngờ ác tính.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Hiền, L. T. M. ., Loan, P. T. ., & Thủy, P. T. T. . (2021). Giá trị của HE4, CA125, thuật toán nguy cơ ác tính buồng trứng (ROMA) trong dự báo ung thư buồng trứng. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 188–195. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/453