Thực trạng hành vi nguy cơ của bệnh không lây nhiễm ở người trưởng thành tại thành phố Huế năm 2017

Các tác giả

  • Phan Đức Thái Duy Trường Cao đẳng Y tế Huế
  • Võ Ngọc Hà My Trường Đại học Y Dược Huế
  • Trần Đại Tri Hãn Trường Đại học Y Dược Huế
  • Ngô Viết Lộc Trường Đại học Y Dược Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/300

Từ khóa:

Hành vi nguy cơ, bệnh không lây, thành phố Huế

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 600 người trưởng thành 18-69 tuổi tại thành phố Huế năm 2017 nhằm mô tả thực trạng bốn yếu tố hành vi nguy cơ của bệnh không lây nhiễm: hút thuốc lá, uống rượu bia ở mức có hại, ăn ít rau quả và thiếu hoạt động thể lực. Bộ câu hỏi STEPS của Tổ chức Y tế Thế giới đã được sửa đổi và sử dụng cho nghiên cứu này. Kết quả cho thấy tỷ lệ hút thuốc là 28,3% (nam 56,6%, nữ 4,9%), uống rượu ở mức có hại là 14,0% (nam 23,9%, nữ 5,8%), ăn ít rau quả là 89,0% (nam 92,3%, nữ 86,3%) và thiếu hoạt động thể lực là 34,0% (nam 28,7%, nữ 38,4%). Các yếu tố hành vi nguy cơ của bệnh không lây nhiễm có liên quan đến giới tính (p<0,05). Nhìn chung, 96,0% người trưởng thành có từ một hành vi nguy cơ trở lên, trong đó tỷ lệ người có một đến hai hành vi nguy cơ là cao nhất, chiếm 79,5%. Giáo dục sức khỏe và các can thiệp khác để giảm các yếu tố hành vi nguy cơ của bệnh không lây nhiễm trong các nhóm nguy cơ cao được đề xuất

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-05-2021

Cách trích dẫn

Duy, P. Đức T., My, V. N. H. ., Hãn, T. Đại T. ., & Lộc, N. V. . (2021). Thực trạng hành vi nguy cơ của bệnh không lây nhiễm ở người trưởng thành tại thành phố Huế năm 2017. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(1), 81–87. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/300

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc