Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính kháng viêm và kháng khuẩn của tỏi Lý Sơn, Quảng Ngãi

Các tác giả

  • Bùi Minh Vĩnh Trường Trung học cơ sở An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi
  • Lê Thị Hà Miên Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai
  • Võ Thị Diệu Linh Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
  • Nguyễn Minh Trí Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1438

Từ khóa:

Tỏi Lý Sơn, chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng viêm in vitro

Tóm tắt

Tỏi Lý Sơn (Allium sativum L.) là một loại nông sản không những có giá trị cao về mặt kinh tế, mà còn là sản phẩm hàng hoá đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi do tỏi trồng ở vùng này có hương vị khác biệt với các loại tỏi khác và được rất nhiều người biết đến. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích và đánh giá được một số thành phần sinh hóa, hoạt tính chống oxy hóa, khả năng kháng viêm in vitro và kháng khuẩn của tỏi Lý Sơn để phát huy giá trị sử dụng về mặt dược liệu của cây thuốc có giá trị tại địa phương. Kết quả phân tích cho thấy tỏi Lý Sơn loại 3 - 4 tép có hoạt tính chống oxy hóa cao: Hàm lượng polyphenol và flavonoid được xác định là 18,792 ± 0,112mg GAE/g cao chiết và 1,281 ± 0,013mg QE/g cao chiết. Cao chiết ethanol ở nồng độ 200μg/mL có khả năng kháng viêm in vitro với hiệu quả 66,67%. Thêm vào đó, cao chiết này cũng cho hiệu quả kháng khuẩn cao với 4 chủng vi khuẩn: Escherichia coli (ATCC 25922), Samonella typhimurium (ATCC 14028), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) và Bacillus pumilus (ATCC 14884). Nghiên cứu này cho thấy, tỏi Lý Sơn là một dược liệu tiềm năng có chứa nhiều hợp chất chống oxi hóa và kháng khuẩn tự nhiên.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Vĩnh, B. M. ., Miên, L. T. H. ., Linh, V. T. D. ., & Trí, N. M. . (2024). Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính kháng viêm và kháng khuẩn của tỏi Lý Sơn, Quảng Ngãi. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 355–361. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1438