Thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan ở trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân tại tỉnh Hậu Giang năm 2019 - 2020

Các tác giả

  • Võ Hoàng Hận Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
  • Trương Văn Hạnh Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1435

Từ khóa:

Suy dinh dưỡng, trẻ em dưới 5 tuổi, Hậu Giang

Tóm tắt

Suy dinh dưỡng (SDD) do thiếu protein - năng lượng là tình trạng thiếu dinh dưỡng quan trọng và phổ biến ở trẻ em nước ta và vẫn còn khá cao tỷ lệ SDD tại tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1400 bà mẹ và con của họ dưới 5 tuổi nhằm xác định tỷ lệ SDD và mô tả một số yếu tố liên quan ở trẻ SDD thể nhẹ cân tại tỉnh Hậu Giang thực hiện từ tháng 9/2019 đến 7/2020, bằng bộ câu hỏi soạn sẵn và dụng cụ cân đo. Kết quả có 1400 trẻ (51,5% trẻ và 48,5% gái), tỉ lệ trẻ SDD thấp còi là 15,9%, SDD nhẹ cân là 8,4% và SDD gầy còm là 7,3%. Bà mẹ trong thai kỳ tăng cân ≥ 10kg có tỉ lệ trẻ SDD thấp hơn nhóm tăng cân < 10kg (p < 0,05). Trẻ được tiêm chủng đầy đủ có tỉ lệ SDD thấp hơn nhóm không tiêm chủng đầy đủ (p < 0,001). Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở tỉnh Hậu Giang còn khá cao. Cần tăng cường chăm sóc thai kỳ đúng và tiêm chủng đầy đủ cho trẻ để cải thiện tình trạng SDD của trẻ cho các bà mẹ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Hận, V. H. ., & Hạnh, T. V. . (2024). Thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan ở trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân tại tỉnh Hậu Giang năm 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 330–337. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1435