Thực trạng tiếp cận một số chương trình sức khỏe trong bối cảnh dịch COVID-19 ở trẻ 6 – 36 tháng tuổi tại phòng khám dinh dưỡng bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Các tác giả

  • Phạm Minh Châu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thái Đức Luân Khoa y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1427

Từ khóa:

Chương trình sức khỏe, bổ sung vitamin A, tiêm chủng mở rộng, tẩy giun định kỳ

Tóm tắt

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhiều chương trình sức khỏe gặp gián đoạn. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng tiếp cận các chương trình sức khỏe của trẻ 6 – 36 tháng tuổi trong bối cảnh này. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 11/2021 – 3/2022 (thời điểm vừa trải qua đợt dịch lần thứ tư) trên 398 trẻ 6 – 36 tháng tuổi đến khám tại phòng khám Dinh dưỡng bệnh viện Nhi Đồng 1 – Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, trong bối cảnh dịch COVID-19, việc tiếp cận các hoạt động như: Bổ sung vitamin A liều cao, tiêm đủ vắc xin đúng lịch và tẩy giun ở trẻ 6 – 36 tháng tuổi đến khám dinh dưỡng tại bệnh viện Nhi Đồng 1 còn thấp, không đạt chỉ tiêu, cụ thể: là tỷ lệ mẹ của trẻ uống bổ sung vitamin A liều cao sau sinh đạt 73,9%, tỷ lệ trẻ uống bổ sung vitamin A liều cao trong 6 tháng đạt 79,1%, tỷ lệ tiêm đủ vắc xin đúng lịch đạt 68,6%, tỷ lệ trẻ tẩy giun trong vòng 6 tháng đạt 50,8%. Mặc dù, tỷ lệ tiếp cận các chương trình sức khỏe ở trẻ em trong bối cảnh dịch COVID-19 là thấp hơn so với các năm trước, tuy nhiên là thành quả rất đáng khích lệ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Châu, P. M. ., & Luân, T. Đức . (2024). Thực trạng tiếp cận một số chương trình sức khỏe trong bối cảnh dịch COVID-19 ở trẻ 6 – 36 tháng tuổi tại phòng khám dinh dưỡng bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 266–273. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1427