Hướng dẫn sử dụng cho tác giả

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO TÁC GIẢ

 

Bước 1: Đăng nhập  hoặc Đăng ký  tài khoản để gửi bài.

Bước 1B:  Đăng nhập

- Nhập bí danh và mật khẩu để đăng nhập

- Trường hợp quên mật khẩu, xin mời quý vị nhấp chuột vào Quên mật khẩu? để đặt lại mật khẩu.

Bước 1B: (Nếu chưa có tài khoản) xin mời nhấp chuột vào đây để Đăng ký

Khi đăng ký xin lưu ý khai báo đầy đủ thông tin gồm:  

  • Tài khoản (username): viết không dấu và không có ký tự dặc biệt (#,@,.), có thể dùng như tài khoản email nhưng phải bỏ dấu chấm (.) và ký tự @  (có thể thay "." hoặc "@" bằng dấu ghạch ngang "-" hoặc gạch chân "_" (ví dụ email: ctanh@dhtantrao.edu.vn thì tài khoản có thể đặt là ctanh-dhtt-edu-vn hay ctanh_dhtt_edu_vn).
  • Mật khẩu: ít nhất 6 ký tự và phải ghi nhớ mật khẩu này để truy cập vào hệ thống sau này
  • E-mail: sử dụng để nhận các email thông báo từ hệ thống

Việc đăng ký chỉ thực hiện 1 lần và mẫu đăng ký thành viên như sau:

Bước 2: Sau khi đăng nhập, xin mới kích vào Bài gửi mới để bắt đầu gửi bài.

 

2.1. Bắt đầu

- Lựa chọn ngôn ngữ xuất bản (Tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

- Lựa chọn chuyên mục (nếu tạp chí không phân chuyên mục tạp chí thì bỏ qua

 

- Tích vào các điều khoản Yêu cầu bài gửi