Tạp chí Y học Dự phòng https://vjpm.vn/index.php/vjpm <p>Tạp chí Y học Dự phòng (<em>Vietnam Journal of Preventive Medicine-VJPM</em>) là Diễn đàn khoa học chính thức của Hội Y học dự phòng Việt Nam. Tạp chí ra đời từ năm 1991 với tên đầu tiên là Tạp chí Vệ sinh phòng dịch, sau đó đổi tên thành Tạp chí Y học dự phòng vào năm 1998. Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đánh giá là một trong những tạp chí khoa học hàng đầu xuất bản trong nước. Đây là tạp chí có bình duyệt (peer-reviewed journal), công bố những công trình nghiên cứu gốc (original papers), bài tổng quan (reviews), bài bình luận (commentary), bài giới thiệu sách, tài liệu và những tin tức, sự kiện (Communication/News &amp; Events/Book review) liên quan đến tất cả các khía cạnh trong lĩnh vực nghiên cứu, phổ biến chính sách, giáo dục, thực hành trong y học dự phòng và y tế công cộng.</p> <ul> <li>Số phát hành: 8-10 số/năm (không bao gồm các số phụ bản và chuyên đề).</li> <li>Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt (có tóm tắt bằng tiếng Anh) và tiếng Anh.</li> <li>ISSN: 0868 – 2836.</li> </ul> Vietnam Association of Preventive Medicine vi-VN Tạp chí Y học Dự phòng 0868-2836 <p><em>Giấy phép xuất bản số: 150/GP-BTTTT cấp ngày 8/5/2014;</em><br /><em><span style="font-size: 0.875rem; font-family: 'Noto Sans', 'Noto Kufi Arabic', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;">Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 322/GP-BTTTT cấp ngày 15/6/2016.</span></em></p> Cải thiện tâm vận động của trẻ 4 - 6 tuổi sau 6 tháng bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/o2200809 <p>Nghiên cứu thử nghiệm cộng đồng có đối chứng nhằm đánh giá hiệu quả bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng lên tình trạng phát triển tâm vận động của trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi tại 4 xã thuộc huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Chọn 160 trẻ 4-6 tuổi có Zscore chiều cao theo tuổi trong khoảng từ dưới -2SD đến -3SD, chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm, nhóm can thiệp được uống bổ sung 2 gói sản phẩm dinh dưỡng/ngày liên tục trong 6 tháng, nhóm chứng thực hiện chế độ ăn bình thường và không sử dụng sản phẩm dinh dưỡng. Kết quả cho thấy, sau 6 tháng can thiệp, tỷ lệ trẻ bị chẩn đoán nghi ngờ chậm phát triển ở các lĩnh vực cá nhân - xã hội, vận động tinh tế của nhóm can thiệp đều thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm đối chứng (p &lt; 0,05). Trên lĩnh vực vận động thô, tỷ lệ này đều giảm xuống có ý nghĩa thống kê ở hai nhóm sau 3 tháng và 6 tháng can thiệp, nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm tại T3 và T6. Nhóm can thiệp có điểm số đánh giá khả năng ghi nhớ thị giác cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm đối chứng. Bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng đã góp phần cải thiện một số chỉ số tâm vận động ở trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi.</p> Tuấn Thị Mai Phương Nguyễn Thị Lương Hạnh Trần Thị Thu Trang Trương Tuyết Mai Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Y học Dự phòng 2020-12-30 2020-12-30 30 8 9 18 Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi sau bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/3 <p>Nghiên cứu thử nghiệm cộng đồng có đối chứng nhằm đánh giá cải thiện tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi tại 4 xã thuộc huyện Lục Ngạn, Bắc Giang sau khi bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng. Chọn 160 trẻ 4-6 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi, phân bố ngẫu nhiên thành 2 nhóm theo đơn vị xã, nhóm can thiệp được uống bổ sung 2 gói sản phẩm dinh dưỡng/ngày liên tục trong 6 tháng, nhóm chứng thực hiện chế độ ăn bình thường và không sử dụng sản phẩm dinh dưỡng. Sau 6 tháng, mức gia tăng cân nặng ở nhóm can thiệp là 1,63 ± 0,51kg cao hơn so với 1,05 ± 0,35kg ở nhóm đối chứng (p &lt; 0.05); gia tăng chiều cao ở nhóm can thiệp là 3,53 ± 0,81cm, cao hơn so với 2,57 ± 1,89cm ở nhóm đối chứng (p &lt; 0,05). Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân và thấp còi ở nhóm can thiệp lần lượt là 33,95 và 63%, được cải thiện tốt hơn so với tỷ lệ 54,2% SDD nhẹ cân và 92,9% SDD thấp còi ở nhóm đối chứng (p &lt; 0,05). Sau can thiệp, khẩu phần nhóm can thiệp được cải thiện rõ rệt, mức đáp ứng nhu cầu về năng lượng, protein lần lượt đạt 87% và 80% so với nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị. Tiêu thụ vitamin A, vitamin D, canxi, sắt, kẽm đạt khoảng từ 80 – 100% nhu cầu khuyến nghị. Sử dụng sản sản phẩm dinh dưỡng tăng cường vi chất trong 6 tháng có hiệu quả cải thiện tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ở trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi.</p> Trương Tuyết Mai Tuấn Thị Mai Phương Trần Thị Thu Trang Bản quyền (c) 2020 2020-12-30 2020-12-30 30 8 19 28