1.
Giang HT, Lâm PS, Hương DT, Thắm NT, Tùng Đào V. Tỉ lệ điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng methadone liều cao và một số yếu tố liên quan tại Thành phố Hải Phòng năm 2022. TC YHDP [Internet]. 5 Tháng Sáu 2023 [cited 25 Tháng Năm 2024];33(1 Phụ bản):22. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/989