1.
Thắng VQ, Anh HTH, Ngọc NM, Thắm NT, Linh NTT. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của sinh viên Y đa khoa năm nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022. TC YHDP [Internet]. 5 Tháng Sáu 2023 [cited 25 Tháng Năm 2024];33(1 Phụ bản):18. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/985