1.
Liên NTH, Thịnh Đặng HQ, Ánh LTK, Khanh LNT, Linh LH, Trang VTT, Nhi LTU, Đạt NQ, Hằng TTD, Tuấn VM. Nghiên cứu triển khai chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư tại khoa Ung bướu, Bệnh viện thành phố Thủ Đức. TC YHDP [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 24 Tháng Sáu 2024];33(1):167-80. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/953