1.
Nhung LTH, Thái NTT, Anh H, Hạnh TTK. Khảo sát đặc điểm vi khuẩn gây viêm phổi bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2020 - 2021. TC YHDP [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 1 Tháng Mười 2023];33(1):102-10. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/946