1.
Vân HTC, Liên THM, Thúy BT, Duy VK, Nam VS, Tuấn LA. Hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng tư vấn của cán bộ trạm y tế xã nhằm tăng khả năng sử dụng dịch vụ liên quan đến HIV và ma túy ở 4 tỉnh miền Bắc, 2018 - 2019. TC YHDP [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 13 Tháng Bảy 2024];33(1):86-93. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/944