1.
Diệp PB, Anh LTH. Ý định tiêm phòng vắc xin COVID-19 của cha mẹ cho con tại một trường trung học phổ thông, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021 - 2022. TC YHDP [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 25 Tháng Năm 2024];33(1):58-66. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/941