1.
Thanh Bình N, Ngọc Uyên Đỗ, Chính NQ, Thắm NT, Giang HT. Một số yếu tố liên quan đến tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019. TC YHDP [Internet]. 12 Tháng Giêng 2021 [cited 16 Tháng Mười 2021];31(1):25-33. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/9