1.
Vân HTC, Thúy BT, Liên THM, Nam VS, Tuấn LA. Hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng của cán bộ y tế nhằm tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ điều trị Methadone và ARV ở người sử dụng ma túy nhiễm HIV ở 4 tỉnh miền Bắc năm 2018 – 2019. TC YHDP [Internet]. 10 Tháng Hai 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];32(8):52-60. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/868