1.
Loan LNK, Bình NT, Huýt H Đa. Đánh giá công tác quản lý sự tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân lao tại trung tâm y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2022. TC YHDP [Internet]. 4 Tháng Mười 2022 [cited 25 Tháng Năm 2024];32(6):125-34. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/805