1.
Quang PV, Dương TT, Hưng VV, Dũng NV. Đánh giá hiệu quả phòng chống muỗi Anopheles dirus (véc tơ truyền bệnh sốt rét) của lưới tẩm hóa chất Zerofly® tại khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk, 2021. TC YHDP [Internet]. 4 Tháng Mười 2022 [cited 17 Tháng Tư 2024];32(6):29-36. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/794