1.
Dược VT, Phong TV, Anh PT, Anh NTM, Nam VS, Dương TN. Ổ bọ gậy nguồn loài muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại một số điểm sinh thái khác nhau trên địa bàn Hà Nội năm 2019. TC YHDP [Internet]. 24 Tháng Năm 2022 [cited 25 Tháng Năm 2024];32(2 Phụ bản):99-106. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/614