1.
Chiến VC, Thanh PN, Hùng NLM, Trang LTT, Nam VS. Thực trạng bệnh sốt xuất huyết dengue tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2000 - 2020. TC YHDP [Internet]. 24 Tháng Năm 2022 [cited 14 Tháng Tám 2022];32(2 Phụ bản):46-52. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/607