1.
Lê HTH, Thơm VT, Thắm NT, Hùng NQ, Hưng NK, Đức CM. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về sức khoẻ sinh sản của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trân Phu, Hải Phòng năm 2019. TC YHDP [Internet]. 12 Tháng Giêng 2021 [cited 16 Tháng Mười 2021];31(1):256-64. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/59