1.
Hiền PT, Thành NT, Huy TQ, Tuyển Đỗ Q, Dũng TV. Phân tích chi phí bảo hiểm y tế tại bệnh viện tỉnh Kiên Giang trong ba năm, 2018 đến 2020. TC YHDP [Internet]. 26 Tháng Tư 2022 [cited 7 Tháng Bảy 2022];32(2):67-74. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/586