1.
Dung BTT, Thiển Đoàn H, Huyền TTT, Hường VTT. Mối liên quan giữa nồng độ HBsAg, tải lượng DNA và kiểu gen của vi rút viêm gan B trên người bệnh viêm gan B ở Việt Nam. TC YHDP [Internet]. 26 Tháng Tư 2022 [cited 7 Tháng Bảy 2022];32(2):32-9. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/582