1.
Thương NTM, Thảo HT, Trâm NTM, Linh H Ánh, Thủy Đặng TT, Tình NV, Thư Đặng TA, Hường NTD. Thực trạng sử dụng đồ nhựa dùng một lần và một số yếu tố liên quan ở người dân Thành phố Huế năm 2020. TC YHDP [Internet]. 1 Tháng Bảy 2021 [cited 24 Tháng Hai 2024];31(6):105-13. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/381