1.
Hằng NTT, Linh PTT, Nhi NTH, Huy L Đức, Thảo NTP, Thuộc Đoàn P. Hành vi nguy cơ bệnh không lây nhiễm và một số yếu tố liên quan ở người dân từ 25 đến 84 tuổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. TC YHDP [Internet]. 12 Tháng Sáu 2021 [cited 11 Tháng Chạp 2023];31(3):18-27. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/310