1.
Mai TT, Phương TTM, Trang TTT. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi sau bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang. TC YHDP [Internet]. 30 Tháng Chạp 2020 [cited 10 Tháng Tư 2021];30(8):19-28. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/3