1.
Tùng PK, Anh PHQ, Loan Đỗ P, Đạt Đặng T, Trang BM, Đông NV, Ngà PT. Một số đặc điểm phân tử của vi rút viêm não Nhật Bản phân lập được từ muỗi Culex ở một số tỉnh của khu vực Tây Nguyên, 2005-2018. TC YHDP [Internet]. 1 Tháng Năm 2021 [cited 16 Tháng Sáu 2021];30(1):17-26. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/293