1.
Phương TTM, Hạnh NTL, Trang TTT, Mai TT. Cải thiện tâm vận động của trẻ 4 - 6 tuổi sau 6 tháng bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang. TC YHDP [Internet]. 30 Tháng Chạp 2020 [cited 10 Tháng Tư 2021];30(8):9-18. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/o2200809