1.
Thảo HTT, Dũng NCT, Sơn ND, Trầm NTT, Toàn TH, Hào Đàm V, Hoàng HV. Đánh giá năng lực xét nghiệm chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét bằng kính hiển vi của cán bộ y tế tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, năm 2021. TC YHDP [Internet]. 26 Tháng Giêng 2024 [cited 17 Tháng Tư 2024];33(6 Phụ bản):382-9. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/1441