1.
Anh NTM, Dũng BQ, Giang HTM, Liêm NH, Oanh PTH, Anh NPV. Tình trạng quá tải tâm lý của nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng trong bối cảnh mới của đại dịch COVID-19 năm 2022 và một số yếu tố liên quan. TC YHDP [Internet]. 26 Tháng Giêng 2024 [cited 17 Tháng Tư 2024];33(6 Phụ bản):233-40. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/1423