1.
Bình NT, Uyên Đỗ N, Hùng NQ, Giang HT, Thắm NT. Thực trạng tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019. TC YHDP [Internet]. 12 Tháng Giêng 2021 [cited 25 Tháng Năm 2024];31(1):34-42. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/14