1.
Hà CB, Chương LH, Lan PP, Hưng Đinh Q. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ của chửa ngoài tử cung tái diễn tại bệnh viện Phụ sản Trung ương 2018 - 2019. TC YHDP [Internet]. 25 Tháng Tư 2021 [cited 3 Tháng Mười 2022];30(10):172-9. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/108