Giang, Hoàng Thị, Phạm Sơn Lâm, Dương Thị Hương, Nguyễn Thị Thắm, và Đào Văn Tùng. “Tỉ lệ điều trị Thay Thế chất dạng thuốc phiện bằng Methadone liều Cao Và một số yếu tố Liên Quan tại Thành phố Hải Phòng năm 2022”. Tạp chí Y học Dự phòng 33, no. 1 Phụ bản (Tháng Sáu 5, 2023): 22. Truy cập Tháng Năm 25, 2024. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/989.