Thắng, Vũ Quang, Hoàng Thị Huệ Anh, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thắm, và Nguyễn Thị Thùy Linh. “Tình trạng Dinh dưỡng Và một số yếu tố Liên Quan của Sinh Viên Y đa Khoa năm nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022”. Tạp chí Y học Dự phòng 33, no. 1 Phụ bản (Tháng Sáu 5, 2023): 18. Truy cập Tháng Năm 25, 2024. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/985.