Diệp, Phạm Bích, và Lê Thị Hoài Anh. “Ý định Tiêm phòng vắc Xin COVID-19 của Cha Mẹ Cho Con tại một trường Trung học phổ thông, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021 - 2022”. Tạp chí Y học Dự phòng 33, no. 1 (Tháng Năm 16, 2023): 58–66. Truy cập Tháng Năm 25, 2024. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/941.