Vân, Hà Thị Cẩm, Bùi Thanh Thúy, Trần Hoàng Mỹ Liên, Vũ Sinh Nam, và Lê Anh Tuấn. “Hiệu Quả Can thiệp nâng Cao kỹ năng của cán bộ Y Tế nhằm tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ điều trị Methadone Và ARV ở người sử dụng Ma Túy nhiễm HIV ở 4 tỉnh miền Bắc năm 2018 – 2019”. Tạp chí Y học Dự phòng 32, no. 8 (Tháng Hai 10, 2023): 52–60. Truy cập Tháng Tư 17, 2024. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/868.