Loan, Lâm Nguyễn Khánh, Nguyễn Thanh Bình, và Huỳnh Đa Huýt. “Đánh Giá công tác quản Lý sự tuân thủ điều trị Và các yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân Lao tại Trung tâm Y Tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2022”. Tạp chí Y học Dự phòng 32, no. 6 (Tháng Mười 4, 2022): 125–134. Truy cập Tháng Tư 17, 2024. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/805.