Quang, Phạm Văn, Trần Thanh Dương, Vũ Việt Hưng, và Nguyễn Văn Dũng. “Đánh Giá hiệu Quả phòng chống muỗi Anopheles Dirus (véc Tơ truyền bệnh sốt rét) của lưới tẩm hóa chất Zerofly® tại Khu bảo tồn Thiên Nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk, 2021”. Tạp chí Y học Dự phòng 32, no. 6 (Tháng Mười 4, 2022): 29–36. Truy cập Tháng Tư 17, 2024. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/794.