Dược, Vũ Trọng, Trần Vũ Phong, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Thị Mai Anh, Vũ Sinh Nam, và Trần Như Dương. “Ổ bọ gậy nguồn loài muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue tại một số điểm Sinh thái khác Nhau Trên địa bàn Hà Nội năm 2019”. Tạp chí Y học Dự phòng 32, no. 2 Phụ bản (Tháng Năm 24, 2022): 99–106. Truy cập Tháng Năm 25, 2024. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/614.