Chiến, Viên Chinh, Phạm Ngọc Thanh, Nguyễn Lê Mạnh Hùng, Lý Thị Thùy Trang, và Vũ Sinh Nam. “Thực trạng bệnh sốt xuất huyết Dengue tại Khu vực Tây Nguyên, Giai đoạn 2000 - 2020”. Tạp chí Y học Dự phòng 32, no. 2 Phụ bản (Tháng Năm 24, 2022): 46–52. Truy cập Tháng Tám 14, 2022. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/607.